• Selle veebilehe kasutamise tingimused

  Sellele saidile juurdep??sule ja selle kasutamisele kehtivad j?rgmised n?uded ja tingimused ning Inglise ja Walesi seadused

  Seda veebisaiti pakub Colgate-Palmolive (UK) Limited (kui kontekst ei n?ua teisiti, viidatakse saidil ettev?ttele ja Colgate-Palmolive Company sidusettev?tetele asukohaga New Yorgis aeg-ajalt nimega ?Colgate-Palmolive“).

  Sellel lehel olev sisu (kujutised ja tekst) on autori?igusega kaitstud ning sellel lehel kuvatavad tootemargid, kaubam?rgid, logod, sildid ja pakendikujundused (?materjalid“) kuuluvad ettev?ttele Colgate-Palmolive Company v?i selle litsentsiaaridele. Materjalide paigaldamisel sellele saidile ei anna Colgate-Palmolive litsentsi selle kasutamiseks ega reprodutseerimiseks. V?ite seda saiti sirvida ning sellelt m?nd osa alla laadida ja v?lja printida ainult isiklikul mitte?rilisel eesm?rgil. Sisu ei tohi ka muul viisil kopeerida, reprodutseerida ega levitada (olenevalt kohaldatavatest seadustest) ning seda ei tohi modifitseerida ega teistesse teostesse, v?ljaannetesse ega saitidele lisada. See puudutab nii paberkandjal kui ka elektroonilises vormingus sisu.

  Kaubam?rkidele viitamisel peetakse silmas ettev?tte Colgate-Palmolive kaubam?rgiomaniku staatust ainult Ameerika ühendriikides. Kaubam?rkidega seotud staatus ja t?hised v?ivad riigiti erineda.

  Sellel saidil olev teave on lisatud heauskselt, kuid ainult üldiseks teavitamiseks, mitte kasutamiseks spetsiifilistel eesm?rkidel. Colgate-Palmolive ei anna ühtki garantiid ega tagatist sisu t?psuse ja t?ielikkuse osas ega vastuta (v?lja arvatud juhul, kui sellist vastutust ei saa seaduse t?ttu v?listada) ühegi kao, kahjustuse ega kulu eest, mis tuleneb teie juurdep??sust v?i juurdep??su puudumisest sellele saidile v?i üksk?ik millisele lingitud saidile v?i teiepoolsest saidil oleva teabe rakendamisest, sh kasumi kaotuse, kaudse, juhusliku v?i tegevusest tuleneva kahju eest.

  Saidil kuvatavate teatud linkide kl?psamisel suunatakse teid teistele veebisaitidele, mis ei ole ettev?ttega Colgate-Palmolive seotud. Colgate-Palmolive ei vastuta nende saitide ega neil oleva sisu eest.

  Colgate-Palmolive kogub isikut tuvastada v?ivat teavet ainult siis, kui sellega n?ustute. Kasutame seda teavet oma privaatsuseeskirjade kohaselt, mis on esitatud allpool.

  Mitteisikulist teavet, teadet v?i materjali, mille saadate sellele saidile v?i teistele saitidele, mille omanik v?i haldaja on Colgate-Palmolive ja selle tütarettev?tted, v?i mis saadetakse e-kirja teel, k?sitletakse mittesalajasena. Meil on ?igus sellist teavet üksk?ik mis eesm?rgil vabalt kasutada ja paljundada. T?psemalt on meil on vabadus kasutada mis tahes eesm?rgil sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet v?i tehnikaid, sh toodete arendamine, tootmine v?i turustamine.

  Kogu teave, mille sellele saidile v?i teistele saitidele, mille omanik on Colgate-Palmolive ja selle tütarettev?tted, peab olema t?ene ja seaduslik ning see ei tohi rikkuda teiste ?igusi.

  Colgate-Palmolive j?tab endale ?iguse k?rvaldada turult sellel saidil nimetatud tooteid ja muuta selle saidi sisu, sh seda ?iguslikku avaldust, üksk?ik mis ajal ilma etteteatamata.

  欧美一级毛片无遮挡