• Privaatsuseeskirjad

  VIIMATI UUENDATUD:  07.09.20

  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY PRIVAATSUSEESKIRJAD

  Colgate-Palmolive Company austab teie privaatsust ning peab suhet teiega v?ga oluliseks.  Seet?ttu k?sitleme teie isikuandmeid vastutustundlikult ning soovime, et oleksite kursis sellega, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame ja avalikustame.  Nendes privaatsuseeskirjades selgitatakse tavasid seoses andmetega (allpool m??ratletud), mida kogume j?rgmiselt:

  • meie hallatavatelt veebisaitidelt, millelt need privaatsuseeskirjad (meie ?veebisaidid“) avasite,
  • tarkvararakendustest, mida pakume kasutamiseks arvutites ja mobiilseadmetes v?i nende kaudu (meie ?rakendused“),
  • sotsiaalmeedia lehekülgedelt ja rakendustest, millel on nende privaatsuseeskirjade link (ühise nimetajaga “?sotsiaalmeedia leheküljed“),
  • HTML-vormingus e-kirjadest, mida teile saadame ja milles on nende privaastuseekirjade link, ja
  • veebiv?lise suhtluse kaudu teiega.

  Nendes privaatsuseeskirjades kirjeldatakse ka meetmeid seoses andmetega, mida kogume spetsialistide kohta, n?iteks hambaravi- ja veterinaarspetsialistid ning üli?pilased ja tervishoiuspetsialistid (?spetsialistid“), eesm?rgiga pakkuda neile nende kutsealaseid teenuseid (?kutsealased teenused”).

  Nendes privaatsuseeskirjades viitame oma veebisaitidele, rakendustele, sotsiaalmeedia lehekülgedele, e-kirjadele, veebiv?listele tegevustele ja kutsealastele teenustele ühise nimetajaga ?teenused“.

  Teavet meie veebiühendusega hambaharja kohta vt meie  veebiühendusega hambaharja privaatsuseekirjadest.


  ISIKUANDMED
  ISIKUANDMETE KOGUMINE
  ISIKUANDMETE KASUTAMINE
  SPETSIALISTIDEGA SUHTLEMINE
  ISIKUANDMETE AVALDAMINE
  MUUD ANDMED
  TURVALISUS
  VALIKUD JA JUURDEP??S
  S?ILITAMISPERIOOD
  KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED
  MEIE REKLAAM
  ALAEALISED
  JURISDIKTSIOON JA ANDMETE PIIRIüLENE EDASTAMINE
  DELIKAATSED ISIKUANDMED
  KOLMANDATE ISIKUTE MAKSETEENUSED
  PRIVAATSUSEESKIRJADE UUENDUSED
  MEIEGA üHENDUSE V?TMINE
  LISATEAVE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS ("EMü") ELAVATELE ISIKUTELE


  ISIKUANDMED

  Isikuandmed” on andmed, mis v?imaldavad tuvastada teie isiku v?i on seotud isikuga, keda on v?imalik tuvastada.

  Isikuandmed on:

  ●      nimi

  ●      postiaadress (sh arveldus- ja tarneaadress)

  ●      telefoninumber

  ●      e-posti aadress*

  ●      krediit- ja deebetkaardinumber

  ●      profiilipilt v?i teie muud fotod

  ●      sotsiaalmeedia konto tunnus

  ●      teid puudutavad k?rvaltoimeteave

  ●      muu teave, nagu vanus, riik v?i teie lemmikloomade nimed, kui need on teiega seotud

  ●      teie huvid (nagu teemad, mille kohta p?ringuid esitate v?i muul viisil huvi üles n?itate)

  Isikuandmete kogumine

  Meie ettev?te ja meie teenusepakkujad koguvad isikuandmeid mitmel viisil, sh j?rgmiselt.  

  ●      Teenuste kaudu

  ?       Kogume isikuandmeid teenuste kaudu, n?iteks kui registreerute uudiskirja tellimiseks, registreerite konto, loote profiili v?i sooritate ostu.

  ●      Veebiv?liselt

  ?       Kogume teie isikuandmeid veebiv?liselt, n?iteks:

  o   kui esitate tellimuse telefoni teel, v?tate ühendust tarbijaküsimuste osakonnaga v?i muul viisil;

  o   kui külastate meie boksi messil v?i meie ettev?tet;

  o   kui osalete meie programmides v?i tegevustes v?i esitate andmeid valdkonnaüritustel;

  o   kui osalete veebiv?listes loosimistes v?i kampaaniates;

  o   kui teie v?i keegi teie nimel teatab m?ne meie toote k?rvaltoimest.

  ●      Muudest allikatest

  ?       Saame teie isikuandmeid muudest allikatest, n?iteks:

  o   avalikest andmebaasidest ja allikatest;

  o   andmet??tlusettev?tetelt;

  o   ühisturunduspartneritelt;

  o   kolmandatelt isikutelt, kes teatavad meile toote k?rvaltoimetest.

  ?       Kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto üksk?ik millise meie pakutava kontoga, jagate oma sotsiaalmeedia kontolt meiega teatud isikuandmeid, nagu nimi, e-posti aadress, fotod, sotsiaalmeedia kontaktide loend ja ja muud andmed, millele v?ime juurde p??seda (v?i millele annate juurdep??su), kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto üksk?ik millise meie pakutava kontoga.

  Paljudel juhtudel on meil vaja koguda isikuandmeid teile soovitud teenuste pakkumiseks. Kui te meile isikuandmeid ei esita, v?ib juhtuda, et me ei saa teile neid teenuseid pakkuda. Kui avaldate meile v?i meie teenusepakkujatele seoses teenustega teiste isikutega seotud isikuandmeid, kinnitate, et teil on volitus seda teha ning ?igus lubada meil neid isikuandmeid privaatsuseeskirjade kohaselt kasutada.

  Isikuandmete kasutamine

  Meie ettev?te ja meie teenusepakkujad kasutavad isikuandmeid seaduslikel ?rieesm?rkidel, kui suhtleme tarbijate, avalikkuse, spetsialistide ja oma klientidega.

  Suhtlemine tarbijate ja avalikkusega

  Kasutame isikuandmeid tarbijate ja avalikkusega suhtlemisel muu hulgas j?rgmistel eesm?rkidel.

  ●      Teenuste pakkumine ja taotluste t?itmine.

  ?       Teenuste pakkumiseks teile, n?iteks juurdep??su andmiseks kontole, mille meie juures avasite.

  ?       Teie p?ringutele vastamiseks ja tellimuste t?itmiseks, kui v?tate meiega ühendust veebis kontaktvormi abil, telefoni kaudu v?i muul viisil, n?iteks kui saadate meile küsimusi, ettepanekuid, kiitusi v?i kaebusi.

  o   Kui soovite jagada isiklikku teavet n?iteks oma naha v?i suu??ne tervise kohta, kasutame seda teavet koosk?las reeglitega, mille oleme sel ajal avaldanud, ja teie n?usolekul.

  ?       Haldusteabe, nagu meie n?uete, tingimuste ja eeskirjade muudatuste saatmiseks teile.

  ?       Teil teisele isikule teadete saatmise v?imaldamiseks suunamiste v?i funktsiooni ?Saada s?brale“ kaudu.

  ?       Sotsiaalse jagamise funktsiooni lihtsustamiseks, kui otsustate selle funktsiooni valida.

  ?       Teile klienditeeninduse pakkumiseks.

  ●      Tooteteabe ja/v?i muude turundusmaterjalide pakkumiseks teile.

  ?       Meie teenuste ja toodete teabega turunduslike e-kirjade ja meie muude uudiste saatmiseks teile.

  ●      Isikuandmete analüüs ettev?tte aruandluse eesm?rgil ja isikup?rastatud teenuste pakkumine.

  ?       Teie eelistuste analüüsimiseks ja prognoosimiseks, et koostada suundumuste koondaruandeid meie digitaalsisu kasutamise kohta.

  ?       Teie paremaks m?istmiseks, et saaksime teiega suhtlemist isikup?rastada ning teile huvip?hist teavet ja/v?i huvip?hiseid pakkumisi esitada.

  ?       Teie eelistuste paremaks m?istmiseks, et saaksime oma teenuste kaudu edastada sisu, mis on meie arvates teile asjakohane ja huvipakkuv.

  ●      Osalemise v?imaldamine loosimistes, v?istlustel v?i muudes kampaaniates.

  ?       V?ime pakkuda teile v?imalust osaleda loteriides, v?istlustes v?i muudes kampaaniates.  

  ?       M?nedel kampaaniatel on lisareeglid teie isikuandmete kasutamise ja avaldamise kohta.

  ●      Osalemise v?imaldamine programmis Colgate Bright Smiles, Bright Futures?.

  ?       Programmi haldamiseks.

  ?       N?idiste ?ige kasutamise tagamiseks.

  ●      Isikuandmete koondamine ja/v?i anonüümseks muutmine.

  ?       V?ime isikuandmeid koondada ja/v?i anonüümseks muuta nii, et neid ei saa enam isikuandmeteks lugeda. Selleks genereerime endale kasutamiseks muid andmeid, mida v?ime kasutada ja avaldada üksk?ik millisel eesm?rgil.

  ●      Oma ?rieesm?rkide t?itmine.

  ?       Auditite tegemiseks, et kontrollida, kas meie sisekord toimib ette n?htud viisil ning kas see vastab juriidilistele, regulatiivsetele ja lepingulistele n?uetele.

  ?       Pettuste tuvastamiseks ja turvalisuse j?lgimiseks, n?iteks küberrünnakute ja identiteedivarguste toimepaneku katsete tuvastamiseks ja takistamiseks.

  ?       Uute toodete ja teenuste arendamiseks.

  ?       Praegiuste toodete ja teenuste t?iustamiseks, parandamiseks ja muutmiseks.

  ?       Meie toodete k?rvaltoimete aruandluse haldamiseks ja esitamiseks.

  ?       Kasutussuundumuste kindlakstegemiseks, n?iteks kasutajate jaoks k?ige huvitavamate teenuste osade v?ljaselgitamiseks.

  ?       Meie reklaamikampaaniate t?hususe kindlakstegemiseks, et saaksime kampaaniaid oma kasutajate huvide j?rgi kohandada. 

  ?       ?ritegevuste k?itamiseks ja laiendamiseks.

  Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste t?itmiseks, m?nel juhul teie n?usoleku alusel ja/v?i meie ?igusp?raste ?riliste huvide t?ttu.

  Suhtlemine spetsialistidega

  Meie ettev?te ja meie teenusepakkujad koguvad ja kasutavad ka spetsialistidega seotud teavet.

  See teave h?lmab muu hulgas j?rgmist.

  ●      Teie eelistatud keel

  ●      Senine kutsetegevus ja haridusk?ik

  ●      Veebipoe konto number ja kasutajatunnus

  ●      Teie litsentside, erialade, kuuluvuste, publikatsioonide, tunnistuste ja muude saavutuste andmed

  ●      Meie toodete teiepoolse kasutamise ja ostmise, meiega suhtlemise ja teie ravialustele osutatavate teenuste teave

  Kasutame spetsialistide isikuandmeid muu hulgas j?rgmistel eesm?rkidel (peale jaotises Tarbijad ja avalikkus esitatud eesm?rkide).

  ●             Meie kutsealaste teenustega seotud taotluste t?itmine.

  ?       Teenuste eest tasumiseks v?i kulude hüvitamiseks.

  ?       Abistamiseks teie ettv?tte v?i konverentsidega seotud reiside planeerimisel.

  ?       Teile teie tellitud toodete ja n?idiste pakkumiseks.

  ?       Spetsialistide v?ljaselgitamiseks ja kaasamiseks teaduslike ekspertide v?i kutseala juhtidena.

  ?       Meie suhet spetsialistidega reguleerivate lepingutingimuste t?itmise tagamiseks.

  ●             Spetsialistide kaasamine

  ?       Teiega suhtlemiseks teie erialaste eriteadmiste ja arvamuste p?hjal digitaalselt v?i muul viisil.

  ?       Teie kaasamiseks spetsialistide programmidesse/paneelidesse.

  ?       Teie erialaste teadmiste v?ljaselgitamiseks n?iteks küsitlustes meie v?i meie sidusettev?tte toodete v?i teenuste kohta.

  ?       Koost?? tegemiseks ürituste, publikatsioonide v?i n?ustamiskoosolekute raames.

  ?       Teie arvamuste teadasaamiseks meie, meie sidusettev?tte v?i ?ripartneri reklaamitavate toodete ja teenuste kohta nende arendamiseks ja t?iustamiseks.                       

  ●             Spetsialistidele osalemise v?imaldamine eriprogrammides, -üritustel v?i -kampaaniates.

  ?       Sellistel juhtudel v?ime kasutada spetsialistide isikuandmeid muul viisil, nagu nende avaldamine eriprogrammide, -ürituste v?i -kampaaniate raames.  

  ●      Spetsialistidele veebipoe loomise v?imaldamine.

  ?       V?imaldame spetsialistidel luua veebipoe, et nad saaksid pakkuda optimaalseid patsienditeenuseid ning mugavat juurdep??su meie toodetele.  

  ●      Meie ?rieesm?rkide t?itmine.

  ?       Korruptsiooni t?kestamise ja l?bipaistvuse kohustuste t?itmiseks.

  ?       Probleemide j?lgimiseks ja neile reageerimiseks ning meie seire ja aruandluse kohustuste t?itmiseks, sh seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

  ?       Et m?ista paremini toodete ja teenuste m?ju spetsialistidele ja nende ravialustele.

  Need tegevused on meile vajalikud suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste t?itmiseks, m?nel juhul teie n?usoleku alusel, teaduslikel eesm?rkidel ja/v?i meie ?igusp?raste ?rihuvide t?ttu.

  Klientidega suhtlemine

  Kasutame klientide isikuandmeid j?rgmistel eesm?rkidel (peale jaotises Tarbijad ja avalikkus esitatud eesm?rkide).

  ●      Teenuste pakkumine ja taotluste t?itmine.

  ?       Tehingute tegemiseks teiega.

  ●      ?rieesm?rkide t?itmine.

  ?       Korruptsiooni t?kestamise ja l?bipaistvuse kohustuste t?itmiseks.

  ?       Probleemide j?lgimiseks ja neile reageerimiseks ja meie seire ja aruandluse kohustuste t?itmiseks, sh seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

  ?       Et m?ista paremini toodete ja teenuste m?ju spetsialistidele ja nende ravialustele.

  ●      ?rieesm?rkide t?itmine.

  ?       Korruptsiooni t?kestamise ja l?bipaistvuskohustuste t?itmiseks.

  ?       Probleemide j?lgimiseks ja neile reageerimiseks ning meie seire- ja aruandluskohustuste t?itmiseks, sh seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

  ?       Et m?ista paremini toodete ja teenuste m?ju spetsialistidele ja nende ravialustele.

  Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste t?itmiseks, m?nel juhul teie n?usoleku alusel ja/v?i meie ?igusp?raste ?riliste huvide t?ttu.

  Isikuandmete avaldamine  

  Avaldame isikuandmeid j?rgmistele üksustele.  

  ●      Oma tütar- ja sidusettev?tetele nendes privaatsuseeskirjades nimetatud eesm?rkidel.

  ?      Meie sidus- ja tütarettev?tete loend koos asukohtadega on esitatud siin here

  ?       Teie edastatavate ja kasutavate isikuandmete eest vastutab Colgate-Palmolive'i tütar- ja sidusettev?te, kes on teie isikuandmeid kogunud.

  ●      Meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, et h?lbustada meile suunatud teenuste osutamist.

  ?       Pakutavad teenused v?ivad olla j?rgmised: veebisaitide hostimine, andmeanalüüsid, maksete t??tlemine, tellimuste t?itmine, infotehnoloogia ja sellega seotud infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus, e-kirjade edastamine, auditeerimine ja muud teenused.

  ●      Kolmandatele isikutele, et nad saaksid saata teile turundusteateid vastavalt teie valikutele.

  ●      Loosimiste, v?istluste jms kampaaniate kolmandatest isikutest sponsoritele vastavalt teie valikutele.

  ●      Seoses meie kutsealaste teenuste pakkumisega teistele ettev?tetele, kellega teeme konkreetsete toodete v?i teenuste osas koost??d.

  ?       Need v?ivad olla muu hulgas meie kampaaniapartnerid toodete puhul, mida me ühiselt arendame ja/v?i turundame.

  Nende teenuste kasutamisel v?ite samuti isikuandmete avaldamise valida.

  ?       V?ite isikuandmeid avaldada teadetetahvlitel, vestlustes, profiililehtedel, blogides ja muudes teenustes, kus saab andmeid ja sisu postitada (sh meie sotsiaalmeedia leheküljed). Pidage meeles, et k?ik nende teenuste kaudu postitatavad v?i avaldatavad isikuandmed avalikustatakse ning need v?ivad olla teistele kasutajatele ja üldsusele k?ttesaadavad.

  ?       V?ite isikuandmeid avaldada ka oma sotsiaalmeedias jagamiste kaudu. Oma teenuste konto ühendamisel oma sotsiaalmeedia kontoga v?ite jagada andmeid oma sotsiaalmeedia kontoga seotud s?pradega, teiste kasutajatega ning oma sotsiaalmeedia konto pakkujaga. Selle ühenduse loomisel lubate meil andmete jagamist lihtsustada ning m?istate, et jagatud andmete kasutamist reguleerivad sotsiaalmeediakanali pakkuja privaatsuseeskirjad.

  Muud kasutamis- ja avaldamisviisid

  V?ime kasutada ja avaldada teie isikuandmeid vajalikul v?i sobival viisil ka j?rgmistel eesm?rkidel.

  ●      Kohaldatavate seaduste ja ?igusnormide j?rgimiseks.

  ●      Koost??ks avaliku sektori ja riigiasutustega.

  ●      Koost??ks ?iguskaitseasutustega.

  ●      Seoses müügi, reorganiseerimise, ühisettev?tte moodustamise v?i muude ?ritehingutega,, mille puhul meil on ?igusp?rane huvi teie isikuandmete avaldamiseks v?i edastamiseks kolmandale isikule.

  ●      Muudel juriidilistel p?hjustel, nagu meie tingimuste t?itmise tagamiseks v?i meie ja/v?i meie tütar- v?i sidusettev?tete, teie v?i teiste isikute ?iguste, privaatsuse, ohutuse v?i vara kaitsmiseks.

  Teie isikuandmeid v?idakse sel viisil kasutada ja avaldada v?ljaspool teie elukohariiki.

  MUUD ANDMED

   ?Muud andmed“ on üksk?ik millised andmed, mis ei v?imalda tuvastada teie isikut ega ole otseselt seotud isikuga, keda on v?imalik tuvastada:

  ●     brauseri- ja seadmeandmed

  ●     rakenduste kasutamise andmed

  ●     küpsiste, pikslim?rgiste ja muude tehnoloogiate kaudu kogutavad andmed

  ●     demograafilised ja muud teie esitatud andmed, mis ei avalda teie t?elist identiteeti

  ●     teie esitatavad demograafilised ja muud andmed, mis ei v?imalda teie isikut tuvastada

  Teatud riikides v?idakse isikuandmeteks lugeda ka muid andmeid. Kui kehtiv seadus n?uab, et peame ka muid andmeid isikuandmetena k?sitlema, siis kasutame ja avaldame neid isikuandmete kasutamise ja avaldamisega samadel eesm?rkidel, mis on esitatud nendes privaatsuseeskirjades.

  Muude andmete kogumine

  Meie ettev?te ja meie teenusepakkujad v?ivad koguda muid andmeid mitmel viisil, sh j?rgmistel viisidel.  

  ●      Teie brauseri v?i seadme kaudu

  ●      Teatud andmeid kogub enamik brausereid v?i kogutakse neid automaatselt teie seadme kaudu, nagu MAC-aadress, arvuti tüüp (Windows v?i Mac), ekraani eraldusv?ime, operatsioonisüsteemi nimetus ja versioon, seadme tootja ja mudel, keel, Interneti-brauseri tüüp ja versioon ning teie kasutatava teenuse (nt rakendus) nimi ja versioon.  

  ●      Rakenduse kasutuse kaudu

  ●      Kui laadite rakenduse alla ja kasutate seda, v?ime koos teenusepakkujatega j?lgida ja koguda rakenduse kasutusandmeid, nagu kuup?ev ja kellaaeg, millal teie seadmes olev rakendus meie teenustesse siseneb, ning mis andmeid ja faile on rakendusse alla laaditud. Teeme selle kindlaks teie seadme numbri alusel.

  ●      Küpsiste kasutamise kaudu

  ●      Küpsised on v?ikesed tekstifailid, mis salvestatakse otse arvutisse, mida kasutate. Küpsiste abil saame koguda selliseid andmeid nagu brauseri tüüp, teenustes viibitud aeg, külastatud leheküljed, veebisaidid, kust on praegusele saidile sisenetud, ja muud liiklusandmed. Lisateavet küpsiste kohta leiate küpsiste eeskirjadest.

  Me ei reageeri praegu brauserite j?lgimist keelavatele signaalidele. Kui te ei soovi, et küpsiste kaudu andmeid kogutakse, saate küpsistest automaatselt loobuda (seda v?imalust pakuvad peaaegu k?ik brauserid). Samuti v?idakse teatud veebisaitidel pakkuda valikut, kas teatud küpsisest (v?i küpsistest) loobuda v?i sellega (nendega) n?ustuda. Lisateavet leiate aadressil http://www.allaboutcookies.org.  Kui te siiski küpsiste kasutamisega ei n?ustu, ei pruugi teenuste kasutamine nii mugav olla. Samuti ei pruugi te saada oma huvidest ja vajadustest l?htuvaid reklaame ja muid pakkumisi.

  ●      Pikslim?rgiste jamuude taoliste tehnoloogiate kasutamise kaudu

  ●      Pikslim?rgiseid (ehk veebimajakaid v?i l?bipaistvaid GIF-e) v?idakse kasutada muu hulgas teenuste kasutajate (sh e-kirjade saajate) tegevuse j?lgimiseks, meie turunduskampaaniate tulemuste m??tmiseks ja statistiliste andmete kogumiseks teenuste kasutamise ja vastamism??rade kohta.  

  ●      Analüüsiteenused

  ●      Kasutame teenust Google Analytics, mis kogub ja analüüsib küpsiste jms tehnoloogiate abil andmeid teenuste kasutamise kohta ning esitab aruandeid tegevuste ja suundumuste kohta. See teenus v?ib koguda andmeid ka teiste veebisaitide, rakenduste ja veebiressursside kasutamise kohta. Google’i tavade kohta saate lugeda veebisaidilt www.google.com/policies/privacy/?partners/, ja neist loobumiseks saate laadida alla brauseri pistikprogrammi Google Analyticsi teenustest loobumiseks, mis on saadaval aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  ●      Adobe Flash tehnoloogia (sh Flashi kohalikud jagatud objektid (?Flash LSO-d“)) jms tehnoloogiate kaudu

  ●      V?ime kasutada Flash LSO-sid ja muid tehnoloogiaid muu hulgas andmete kogumiseks ja salvestamiseks teenuste teiepoolse kasutamise kohta. Kui te ei soovi Flash LSO-de salvestamist oma arvutisse, v?ite kohandada oma Flashi pleieri seadeid Flash LSO-de salvestamise blokeerimiseks, kasutades veebisaidi salvestusseadete paneelis Website Storage Settings Panel.  sisalduvaid t??riistu. V?ite ka j?rgida üldisel salvestusseadete paneelil Global Storage Settings Panel esitatud juhiseid. Pange t?hele, et Flashi pleieri seadmine Flash LSO-de vastuv?tmist piirama v?ib v?hendada v?i takistada m?ningate Flashi rakenduste toimimist.  

  ●      IP-aadressi kaudu

  ●      Teie Interneti-teenusepakkuja on m??ranud teie arvutile IP-aadressi automaatselt. IP-aadress v?idakse automaatselt tuvastada ja meie serveri logifailidesse logida alati, kui kasutaja teenuseid kasutab, koos külastuse aja ja külastatava lehekülje v?i külastatavate lehekülgedega. IP-aadresside kogumine on standardne tava ja paljud veebisaidid, rakendused ja muud teenused teevad seda automaatselt. Kasutame IP-aadresse n?iteks kasutamistasemete arvutamiseks, serveri probleemide diagnoosimiseks ja teenuste haldamiseks. V?ime ka tuletada teie IP-aadressi j?rgi teie ligikaudse asukoha.

  ●      Füüsilise asukoha j?rgi

  ●      V?ime koguda teie seadme füüsilise asukoha andmeid n?iteks satelliidi, mobiiltelefoni masti v?i Wi-Fi signaalide j?rgi. Teie seadme füüsilist asukohta v?ime kasutada teile isikustatud asukohap?histe teenuste ja sisu pakkumiseks. Teatud juhtudel v?ib teil olla v?imalik oma seadme asukoha sellist kasutamist lubada v?i keelata, kuid kui seda teete, ei pruugi meil olla v?imalik teile isikup?rastatuid teenuseid ja sisu pakkuda.

  Muude andmete kasutamis- ja avaldamisviisid

  V?ime kasutada ja avaldada muid andmeid üksk?ik millisel eesm?rgil, v?lja arvatud siis, kui peame kohaldatava seaduse alusel muul viisil toimima.  Teatud juhtudel v?ime muid andmeid isikuandmetega ühendada.  Sel juhul k?sitame ühendatud andmeid isikuandmetena seni, kuni need on ühendatud.

  TURVALISUS

  Meie eesm?rk on isikuandmeid oma organisatsioonis m?istlike organisatoorsete, tehniliste ja haldusmeetmetega kaitsta. ühegi andmete edastamise v?i s?ilitamise süsteemi turvalisust ei saa kahjuks 100% tagada. Kui teil on p?hjust uskuda, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline, teavitage meid sellest kohe, v?ttes ühendust vormi ?Tarbijaküsimuste osakond“ kaudu.

  VALIKUD JA JUURDEP??S

  Teie valikud teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes.

  V?imaldame teile valikuid teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes turunduse eesm?rgil.  

  V?ite keelduda:  

  • meilt elektrooniliste teadete saamisest: kui te ei soovi enam meilt turundusalaseid e-kirju, tekste ega SMS-e saada, v?ite neist keeldumiseks j?rgida igas sellises teates olevaid juhiseid v?i v?tta ühendust vormi ?Tarbijaküsimuste osakond" kaudu.

  • meie kutsealaste teenustega seotud turundusteadete saamisest: kui kasutate meie kutsealaseid teenuseid ning ei soovi meilt enam turundusteateid saada, v?ite nendest keeldumiseks v?tta ühendust vormi "Tarbijaküsimuste osakond" kaudu. Esitage taotluses oma nimi ja aadress, mille kaudu ühenduse v?tmist te enam ei soovi;

  • oma isikuandmete meiepoolsest jagamisest meie tütar- v?i sidusettev?tetega nende otseturunduseesm?rkidel: kui soovite, et me enam edaspidi teie isikuandmeid oma tütar- v?i sidusettev?tetega nende otseturunduseesm?rkidel ei jagaks, v?ite selle keelamiseks v?ttes ühendust vormi ?Tarbijaküsimuste osakond" kaudu.

  • oma isikuandmete meiepoolsest jagamisest meie ?riühinguga mitteseotud kolmandate isikutega nende otseturunduseesm?rkidel: kui soovite, et me enam edaspidi teie isikuandmeid oma ?riühinguga mitteseotud kolmandate isikutega nende otseturunduseesm?rkidel ei jagaks, v?ite selle keelamiseks v?ttes ühendust vormi ?Tarbijaküsimuste osakond" kaudu.
    

  üritame teie taotluse(d) rahuldada niipea kui praktiliselt v?imalik.  Kui loobute meilt turundusateadete saamisest, v?ime saata teile ikkagi t?htsaid haldusalaseid teateid, millest te ei saa loobuda.

  Juurdep??su saamine isikuandmetele ning nende muutmine ja kustutamine  

  Kui soovite meile varem esitatud isikuandmeid l?bi vaadata, parandada, uuendada, keelata, piirata v?i kustutada v?i keelata oma andmete t??tlemise v?i soovite saada oma isikuandmete elektroonilist koopiat nende edastamiseks teisele ettev?ttele (kui see ?igus andmete ülekantavusele on teile kohaldatava ?igusega ette n?htud), v?ite meiega ühendust v?tta vormi ?Tarbijaküsimuste osakond“. kaudu. Vastame teie taotlusele kohaldatava seaduse kohaselt.

  Teie kaitsmise huvides v?ime t?ita taotlusi ainult seoses isikuandmetega, mis on seotud konkreetse e-posti aadressiga, millelt oma taotluse saadate, ning enne taotluse t?itmist peame v?ib-olla teie isiku tuvastama.  üritame teie taotluse t?ita niipea kui praktiliselt v?imalik.  

  Teatud andmeid peame s?ilitama arvepidamise eesm?rgil ja/v?i tehingute l?petamiseks, mida olete enne muutmise v?i kustutamise taotlemist alustanud (nt kui teete ostu v?i ühinete kampaaniaga, ei pruugi teil olla v?imalik esitatud isikuandmeid muuta v?i kustutada enne selle ostu l?petamist v?i kampaania l?ppu), v?i keeldumistaotluste t?itmiseks.  

  S?ILITAMISPERIOOD

  S?ilitame isikuandmeid seni, kui see on vajalik v?i lubatud, arvestades nende saamise eesm?rki v?i eesm?rke, ja koosk?las kohaldatavate seaduste ja ettev?tte eeskirjadega. . 

  S?ilitamisperioodid m??ratakse j?rgmiste kriteeriumide p?hjal.  

  ●      teenuste meie poolt teile osutamise kestus (n?iteks kuni teil on meie juures konto v?i kuni teenuseid kasutate);

  ●      meie kahepoolsete suhete kestus;

  ●      kui peame j?rgima seadustes ette n?htud kohustust (n?iteks teatud seaduste alusel peame oma tehingute andmed teatava aja jooksul s?ilitama, seej?rel saame need kustutada; ja  

  ●      kui s?ilitamine on soovitatav meie ?iguslikku seisundit arvestades (n?iteks kohaldatavate aegumist?htaegade, kohtumenetluste, riiklike uurimiste v?i regulatiivsete kaalutluste t?ttu).  

  KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED

  Nendes privaatsuseeskirjades ei k?sitleta kolmandate isikute andmekaitse-, andmet??tlus- ega muid tavasid ning me ei vastuta nende tavade eest. See kehtib ka nende kolmandate isikute kohta, kes k?itavad meie teenustega lingitud veebisaite ja teenuseid.  Lingi lisamine teenustesse ei t?henda, et meie v?i meie tütar- v?i sidusettev?te on lingitud veebisaidi v?i teenuse heaks kiitnud.

  Me ei vastuta ka teiste organisatsioonide ega muude rakenduste arendajate, rakenduste pakkujate, sotsiaalmeedia platvormide pakkujate, operatsioonisüsteemide pakkujate, Wi-Fi-teenuse pakkujate v?i seadme tootja andmete kogumise, kasutamise, avaldamise v?i turbe-eeskirjade v?i -tavade eest, sealhulgas seoses isikuandmetega, mida avaldate teistele organisatsioonidele rakenduste v?i meie sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu v?i nendega seoses.

  MEIE REKLAAM

  Kasutame kolmandatest isikutest reklaamiettev?tteid kaupade ja teenuste reklaamimiseks, mis v?ivad teile huvi pakkuda, kui sisenete teenustesse ja teistele veebisaitidele v?i teistesse veebiteenustesse ning kasutate neid.

  Neid reklaame esitatakse selle p?hjal, kuidas te sisenete meie teenustesse ja teistele veebisaitidele v?i teistesse veebiteenustesse ja kasutate neid üksk?ik millistes seadmetes. Samuti tuginetakse kolmandatelt isikutelt saadavatele andmetele. Kolmandatest isikutest reklaamiettev?tted paigaldavad selleks ainulaadse küpsise teie brauserisse v?i tunnevad selle ?ra (sealhulgas kasutavad pikslim?rgiseid). Nad kasutavad neid tehnoloogiaid koos andmete kogumisega teie veebikasutuse kohta, et teid eri seadmetes, n?iteks mobiiltelefonis ja sülearvutis, ?ra tunda. Kui soovite selle tegevuse kohta lisateavet ja soovite ka teada, kuidas sellest loobuda lauaarvuti ja mobiilseadmete brauserites, milles neid privaatsuseeskirju loete, minge aadressidelehttp://optout.aboutads.info/#/ ja http://optout.networkadvertising.org/#/

  ALAEALISED

  Kui ei ole teisiti m?rgitud, ei ole need teenused kohaldatava seaduse kohaselt suunatud alaealistelele.  N?iteks USA-s on alaealised alla 13-aastased ja EMP-s j?rgime liikmesriikide seadusi ning me ei kogu alaealistelt isikuandmeid.  Kui esitate meile alaealiste isikuandmeid, siis kinnitate, et teil on selleks vastavad volitused ning saate meie taotluse korral neid volitusi t?endada.

  JURISDIKTSIOON JA ANDMETE PIIRIüLENE EDASTAMINE

  Teie isikuandmeid v?idakse talletada ja t??delda riikides, kus asub meie ettev?tteid v?i kus kasutame teenusepakkujaid, ning teenuste kasutamisel m?istate, et teie isikuandmeid edastatakse teistesse v?ljaspool teie elukohariiki asuvatesse riikidesse, ettev?tetele, mille andmekaitsereeglid v?ivad erineda teie riigis kohaldatavatest.  Teatud asjaoludel v?ib nende riikide kohtutel, ?iguskaitseasutustel, reguleerivatel ametiasutustel v?i julgeolekuasutustel olla ?igus saada juurdep??s teie isikuandmetele.

  Euroopa Komisjon on m?ne EMP-v?lise riigi andmekaitse taseme EMP-i n?udeid arvestades piisavaks tunnistanud (nende riikide t?ielik nimekiri on esitatud siin.  Andmete edastamise puhul EMP-st riikidesse, mille taset Euroopa Komisjon ei ole piisavaks tunnistanud, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, n?iteks Euroopa Komisjoni vastuv?etud standardsed lepingutingimused. Nende meetmete koopia saamiseks v?ite kl?psata siin.

  DELIKAATSED ISIKUANDMED

  Kui me ei ole seda spetsiaalselt küsinud, siis ?rge saatke meile ega avaldage teenustes ega nende kaudu ega muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustuse numbrid, rassi v?i rahvuse, poliitiliste veendumuste, usuliste v?i muude t?ekspidamiste teave, biomeetrilised v?i geneetilised andmeid, varasemate kriminaalkaristuste v?i ametiühingusse kuuluvuse teave).

  KOLMANDATE ISIKUTE MAKSETEENUSED

  V?ime kasutada teenuste kaudu maksete t??tlemiseks kolmandate isikute makseteenuseid.  Kui soovite tasuda teenuse kaudu, siis ei kogu isikuandmeid meie, vaid see kolmas isik, j?rgides oma privaatsuseeskirju, mitte k?esolevaid privaatsuseeskirju.  Meie ei halda sellist kolmanda isiku poolset isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist ning me ei vastuta selle eest.

  NENDE PRIVAATSUSEESKIRJADE UUENDUSED

  Tekst “?VIIMATI UUENDATUD“” nende privaatsuseekirjade alguses n?itab, millal neid privaatsuseeskirju viimati muudeti. Muudatused j?ustuvad muudetud privaatsuseekirjade avaldamisel teenustes. Kui kasutate teenuseid p?rast nende muudatuste tegemist, k?sitletakse seda teie n?ustumisena muudetud privaatsuseekirjadega. 

  MEIEGA üHENDUSE V?TMINE

  Vastutav here t??tleja, kes vastutab teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest nende privaatsuseeskirjade kohaselt, on esitatud siin.  

  Kui teil on nende privaatsuseeskirjade kohta küsimusi, v?tke ühendust vormi ?Tarbijaküsimuste osakond“ kaudu v?i: or:

  Colgate-Palmolive Company

  300 Park Avenue

  New York, NY 10022

  Ameerika ühendriigid

  LISATEAVE EMP-i KOHTA

  V?ite esitada kaebuse andmekaitseasutusele oma riigis v?i piirkonnas, kus kohaldatavate andmekaitsealaste ?igusaktide v?idetav rikkumine toimus. Andmekaitseasutuste loend on esitatud aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  Teie isikuandmed ja Facebook 

  Kasutame osana oma teenustest teatavaid Facebooki tooteid analüüsi ja/v?i reklaami eesm?rgil.  Need tooted v?ivad jagada teie isikuandmeid Facebookiga, sealhulgas ettev?tetega Facebook Ireland Limited ja Facebook, Inc. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook neid andmeid kasutab, lugege veebilehtedelt Facebook Custom Audiences Terms (Facebooki sihtrühmade tingimused) ja Facebook Business Tool Terms (Facebooki ?rit??riistade tingimused). Nende isikuandmete ühine vastutav t??tleja on Facebook Ireland Limited.  Teavet suhetest ühise vastutava t??tlejaga ja ettev?tte Facebook Ireland Limited vastutuse kohta lugege veebilehelt Facebook Controller Addendum (Lisa Facebooki vastutava andmet??tleja kohta).  Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook t??tleb isikuandmeid ja kuidas saate oma ?igusi kasutada, vt veebilehel Facebook Ireland’s Data Policy (Facebook Irelandi andmekaitsereeglid).  Facebook Ireland Limited kannab isikuandmeid s?ilitamiseks ja edasiseks t??tlemiseks üle Euroopa Majanduspiirkonnast USA ettev?ttele Facebook, Inc.  Teabe saamiseks selle ülekandmsie kohta lugege veebilehte Facebook EU Data Transfer Addendum (Lisa Facebooki ELi andmete ülekannete kohta). 

   

  欧美一级毛片无遮挡